Kim bấm 3 Max No.3-1M - Kim 24/6 Staples

₫9,000
Xuất xứ
Max - Nhật Bản
Nhãn hiệu
Size
No.3 - 24/6

Kim bấm 3 Max No.3-1M - Kim 24/6 Staples

Qui cách đóng gói: 20 hộp 1 lốc, thùng 30 lốc.

  • Max Staples No.3-1M (24/6)
  • 50 staples/STICK
  • Suitable for MAX "HD-50" series staplers or other brands
  • Size : 1/4" (6 mm leg length)

                                          

Sản phẩm khác cùng loại