Kim cong Max HD-2115 5/16L 5M - Staples for Max HP-88 stapler

₫103,000
Xuất xứ
Nhật Bản
Nhãn hiệu
Size
Hộp 5000 kim

Description

Kim cong Max HD-2115 5/16L 5M - Staples for Max HP-88 stapler

Kim chuyên dụng dành cho kìm bấm kim Max HP-88

Chân kim 7.9mm

Lượng kim: Hộp 5.000 kim

Đóng gói: lốc 10 hôp, thùng 100 hộp

 

Sản phẩm khác cùng loại