Tập Thế Hệ Mới 96 trang hiệu Tiến Phát

₫6,500
Xuất xứ
Việt Nam
Nhãn hiệu
Size
15.5x20.5cm

Tập Thế Hệ Mới 96 trang hiệu Tiến Phát (96 trang kể cả bìa)

Tập 96 trang, giấy trắng, định lượng 70, giấy trắng, chất lượng tốt

Kẻ ô: có kẻ ô li thường và kẻ 4 ô li cho các bé tập viết chữ

Đóng gói: lốc 5 cuốn , cây 100 cuốn)

Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

                          

Sản phẩm khác cùng loại