Phân trang nhựa King-Star 5/12/15/31 số xám Index Divider

₫0
Xuất xứ
VN chất lượng cao
Nhãn hiệu
Size
22,2x29,7

Phân trang nhựa King-Star 5 số xám, quy cách bịch có 10 xấp

Phân trang nhựa King-Star 12 số màu xám, quy cách bịch có 10 xấp

Phân trang nhựa King-Star 15 số màu xám, quy cách bịch có 10 xấp

Phân trang nhựa King-Star 31 số màu xám

Phân trang 5/12/15/31 số hiệu King-Star sử dụng nhựa PP chính phẩm, mặt  bìa vân nhám, độ dẻo tốt, tương ứng với 5 trang, 12 trang, 15 trang, 31 trang, màu xám lợt in số thứ tự  1 đến 31. Sản phẩm đẹp, chất lượng cao dùng để phân các loại tài liệu có bấm lổ

Sản phẩm khác cùng loại