Cùi order 2 liên 7x10cm có in chữ dùng ghi order (lốc 20 cuốn)

₫100,000
Xuất xứ
Việt Nam
Size
7x10cm, lốc 20 cuốn

Description

Cùi order 2 liên 7x10cm có in chữ dùng ghi order (lốc 20 cuốn). Trong mỗi cuốn có sẵn chữ, số thứ tự các món để dễ tính tiền và thống kê các món khách đã order.

Giấy cacbon có thể in xuống các liên sau (2 liên) điều này sẽ làm cho người sử dụng dễ dàng tiện lợi thay vì kê giấy than hoặc viết giấy thường.

Kích thước : 7x10cm, 50 bộ/cuốn, 100 cuốn/cây.

SL bán tối thiểu: 20 cuốn

Cây : 100 cuốn

Sản xuất tại Việt Nam

Sản phẩm khác cùng loại