Chuốt chì thân thép Staedtler 510 10 / 20 Metal sharpener

₫18,000
Xuất xứ
Đức
Nhãn hiệu

Chuôts chì thân thép Staedtler 510 10 có 1 lổ chuốt,

- 510 20 có 2 lổ chuốt.

  • For standard-sized blacklead pencils up to 8.2 mm Ø with a sharpening angle of 23° for clear and accurate lines

Sản phẩm khác cùng loại