Bao thư cửa sổ trái 12x22 Envelope

₫0
Xuất xứ
Việt Nam
Size
12x22

Bao thư cửa sổ trái 12x22 nắp có keo dán thấm nước định lượng 80 bịch 50 cái thùng 2.000cái

Bao thư cửa sổ trái 12x22 nắp có keo dán thấm nước định lượng 100 bịch 50 cái thùng 1.500cái

Sản phẩm khác cùng loại