Bao đựng CD giấy

₫0
Xuất xứ
Việt Nam
Size
12.5x12.5

Túi CD 125 x 125 mm, Giấy F70 gsm Cửa sổ 102 x 102 mm Màng 50 um

Sản phẩm khác cùng loại