Tập kẻ ngang 200 trang A4 Topic

₫15,000
Xuất xứ
Việt Nam
Nhãn hiệu
Size
21x29.5

Sổ dạng tập 200trang , giấy trắng kẻ ngang định lượng 70 khổ A4 lôc 5 quyển, thùng 30 quyển.

Sản phẩm khác cùng loại