Kim bấm đại Suremark 23/ SERIES STAPLES

₫0
Xuất xứ
Singapore
Nhãn hiệu

Kim bấm đại Suremark 23/ SERIES STAPLES

 

Art. No.
Desc.
SQ-2306 - 6 mm (2 - 30 Sheets)
SQ-2308 - 8 mm (30 - 50 Sheets)
SQ-2310 - 10 mm (30 - 70 Sheets)
SQ-2313 - 13 mm (50 - 100 Sheets)
SQ-2315 - 15 mm (90 - 140 Sheets)
SQ-2317 - 17 mm (120 - 160 Sheets)
SQ-2320 - 20 mm (140 - 200 Sheets)
SQ-2323 - 23 mm (160 - 240 Sheets

Sản phẩm khác cùng loại