Bao thư A5 vàng/trắng 100gm nắp túi

₫0
Xuất xứ
Việt Nam
Size
18x24

Bao thư A5 vàng 100gm nắp túi không có keo kích thước 18x24 bịch 100 cái thùng 2.200 cái

Bao thư A5 trắng 100gm nắp túi không có keo kích thước 18x24 bịch 100 cái thùng 2.200 cái

Bao thư A5 trắng 80gm nắp túi không có keo kích thước 18x24 bịch 100 cái thùng 2.800 cái

Sản phẩm khác cùng loại