Tấm lót cắt giấy A3 Suremark SQ-8823 Cutting Mat

Xuất xứ: 
Singapore
Nhãn hiệu: 
Size: 
30x45cm

Thông tin chi tiết

Tấm lót cắt giấy A3 Suremark SQ-8823 Cutting Mat  có các size:

SQ-8821: A1 (900 X 600 X 3 mm) 
SQ-8822: A2 (600 X 450 X 3 mm) 
SQ-8823: A3 (450 X 300 X 3 mm) 
SQ-8824: A4 (300 X 220 X 3 mm)