Ống đựng bản vẽ / đựng tranh Suremark Drawing Tube SQ-21-

Xuất xứ: 
Singapore
Nhãn hiệu: 
Size: 
A4 - A0
Giá bán: 
60,000 VND

Thông tin chi tiết

Ống đựng bản vẽ Drawing Tube hiệu Suremark dùng để đựng các loại bản vẽ, tranh, Poster hoặc hồ sơ khổ lớn nhỏ khác nhau từ A4-A0 hoặc giấy khổ lớn hơn A0:

- SQ-2121 dài 40cm đường kính 5.5cm, màu dương, xám, đen: 60.000đ

- SQ-2122 dài 60-100cm đường kính 7.5cm, màu đen: 105.000đ

- SQ-2123 dài 60-110cm đường kính 8.5cm, màu đen: 120.000đ

- SQ-2124 dài 50-100cm đường kính 10.5cm, màu đen: 135.000đ

- SQ-2125 dài 75-135cm đường kính 10.5cm, màu đen: 180.000đ

- SQ-2126 dài 75-135cm đường kính 12.5cm, màu đen: 200.000đ

- SQ-2133 dài 77-130cm đường kính 11cm, màu đen: 245.000đ

- SQ-2134 dài 89-150cm đường kính 12cm, màu đen: 275.000đ

- SQ-2135 dài 81-140cm đường kính 14cm, màu đen: 265.000đ

- SQ-2136 dài 83-140cm đường kính 18.5cm, màu đen: 460.000đ

- SQ-2137 dài 108-180cm đường kính 18.5cm, màu đen: 550.000đ

 

DRAWING TUBE
SQ-2121
Desc. : 40 cm (Ø 5.5 cm)
Colour :

DRAWING TUBE (EXTENTABLE)
SQ-2122
Desc. : 60 - 110 cm (Ø 7.5 cm)
Colour :
 
 
DRAWING TUBE (EXTENTABLE)
SQ-2123
Desc. : 60 - 110 cm (Ø 8.5 cm)
Colour :
 
 
 
 
 
     
DRAWING TUBE (EXTENTABLE)
SQ-2124
Desc. : 50 - 100 cm (Ø 10.5 cm)
Colour :
DRAWING TUBE (EXTENTABLE)
SQ-2125
Desc. : 75 - 135 cm (Ø 10.5 cm)
Colour :
DRAWING TUBE (EXTENTABLE)
SQ-2126
Desc. : 75 - 135 cm (Ø 12.5 cm)
Colour :

 

 

DRAWING TUBE (EXTENTABLE)
SQ-2133
Desc. : 77 - 130 cm (Ø 11.0 cm)
Colour :

DRAWING TUBE (EXTENTABLE)
SQ-2134
Desc. : 89 - 150 cm (Ø 12.0 cm)
Colour :

STICK INDEX MARER (POINTER)
SQ-2135
Desc. : 81 - 140 cm (Ø 14.0 cm)
Colour :
 
 
 

DRAWING TUBE (EXTENTABLE)
SQ-2136
Desc. : 83 - 140 cm (Ø 18.5 cm)
Colour :

DRAWING TUBE (EXTENTABLE)
SQ-2137
Desc. : 108 - 180 cm (Ø 18.5 cm)
Colour :