Miếng lót cắt giấy A1 Suremark SQ-8821 Cutting Mat

Xuất xứ: 
Singapore
Nhãn hiệu: 
Size: 
60x90cm

Thông tin chi tiết

Miếng lót cắt giấy Suremark SQ-8821 Cutting Mat có các size:

- SQ-8821: A1 (900 X 600 X 3 mm)

- SQ-8822: A2 (600 X 450 X 3 mm)

- SQ-8823: A3 (450 X 300 X 3 mm)

- SQ-8824: A4 (300 X 220 X 3 mm)