Máy bấm kim đóng sách Etona 260 Heavy Duty Stapler

Xuất xứ: 
Nhật
Nhãn hiệu: 
Giá bán: 
1,100,000 VND

Thông tin chi tiết

Máy bấm kim đóng sách Etona 260 Heavy Duty Stapler dùng đóng gáy sách.

Made In Japan

Dùng các size kim: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/24 (200-260 tờ)

 

ETONA-260 Heavy Duty Stapler
Staples 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17 ,23/20, 23/24
Max Capacity 30, 50, 70, 100, 140, 160, 200, 260 pages (64g paper)
Dimensions(D x W x H) 297 mm x 87 mm x 240 mm
Weight 911 g
Colors Handle/Gray, Base/Lightgray