Máy bấm kim đóng sách Etona 160 Heavy Duty Stapler

Xuất xứ: 
Nhật
Nhãn hiệu: 
Size: 
23/17
Giá bán: 
700,000 VND

Thông tin chi tiết

Máy bấm kim đóng sách Etona 160 Heavy Duty Stapler

Made In Japan

Sử dụng các cỡ kim : 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17 (bấm được 120-160 tờ)

 

ETONA-160 Heavy Duty Stapler
Staples 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17
Max Capacity 30, 50, 70, 100, 140, 160 pages (64g paper)
Dimensions(D x W x H) 273 mm x 86 mm x 188 mm
Weight 693 g
Colors Handle/Gray, Base/Lightgray