Kim 3 Max No.35-1M - 26/6 Max Staples

Xuất xứ: 
Nhật
Nhãn hiệu: 
Size: 
Kim No.35 - 26/6
Giá bán: 
6,500 VND

Thông tin chi tiết

Kim 3 Max No.35-1M - 26/6 Max Staples

Kim dung nạp cho các loại bấm kim Max HD-50 series, hoặc các loại bấm 3 tương đương.

Qui cách đóng gói: 10 hộp 1 lốc, thùng 60 lốc

  • Max Staples No.35-1M (26/6)
  • Suitable for MAX "HD-35" series staplers or other brands
  • Size : 1/4" (6 mm leg length)
  •