Dấu dập chữ nổi Embossing Seal

Xuất xứ: 
Đài Loan
Nhãn hiệu: 
Size: 
Đường kính 41mm

Thông tin chi tiết

Dấu dập chữ nổi Embossing Seal: giá của con dấu tùy thuộc vào độ phức tạp của nội dung cần làm

Mặt dấu được làm bằng nhựa tổng hợp, bền bỉ theo thời gian

Thời gian thực hiện từ 3-5 ngày kể từ ngày duyêt maquette

Lưu ý: khi quý khách làm cần cung cấp thông tin dấu đóng ở vị trí đầu trang giấy hay cuối trang giấy

 

EM POCKET SEALS
EM-5 CHƯA BAO GỒM NỘI DUNG
Size : 20 x 120 X 50 mm
Die Holer : Ø 41 mm
Colour : Silver / Metallic Gray

 

 

 

EH HEAVY DUTY SEALS

EH-2 CHƯA BAO GỒM NỘI DUNG
Size : 52 x 140 X 70 mm
Die Holer : Ø 50 mm
Colour : Metallic Gray