Dao cắt NT Knife JL-120P Japan

Xuất xứ: 
Japan
Nhãn hiệu: 
Size: 
dao lớn lưỡi 18mm
Giá bán: 
35,000 VND

Thông tin chi tiết

Dao cắt NT Knife JL-100P Japan, cỡ lưỡi dao lớn ngang 18mm

Made in Japan

Sản phẩm khác

Pages