Cắt keo lớn để bàn 2005 Tape Dispenser

Xuất xứ: 
Việt Nam
Giá bán: 
35,000 VND

Thông tin chi tiết

Dùng cắt keo văn phòng (vòng nhot 1,8cm) và băng keo lỗi lớn từ khổ từ 2.4cm trở xuống. Đế được làm rất nặng có thể dễ dàng kéo băng keo mà không sợ cắt keo bị dịch chuyển.