Cắt keo để bàn loại lớn 2004 Tape Dispenser

Xuất xứ: 
Việt Nam
Size: 
9x21x9
Giá bán: 
35,000 VND

Thông tin chi tiết

Cắt keo để bàn loại lớn 2004 Tape Dispenser có thể cắt được băng keo văn phòng 1,8cm (vòng nhỏ) và băng keo khổ 2,4cm hoặc nhỏ hơn( vòng lớn). trọng lượng 1,5Kg