Bút lông nhủ bạc Monami Accu liner Metallic Silver Permanent Marker

Xuất xứ: 
Monami Korea
Nhãn hiệu: 
Size: 
nét 1.5mm - 3mm
Giá bán: 
17,000 VND

Thông tin chi tiết

But long Monami Accu line Metallic Silver màu bạc nét 1,5mm thuộc bút lông mực dầu, viết được hầu hết trên mọi bề mặt : thủy tinh, nhựa, kim loại, da, film, gỗ ...., thích hợp nhất cho trang trí thiệp và viết lên giấy có màu tối.

Quy cách hộp: 12 cây, thùng 100 hộp.

Made In Thailand

- metallic permanent ink 

- marks on almost hard-to-mark surfaces 

- water resistant 

- 1.5mm line width 

- great for decoration of party 

- stands well on dark paper