Bút gel xóa được Uni Ball Signo Erasable Gel Pen UM101ER

Xuất xứ: 
Nhật
Nhãn hiệu: 
Size: 
nét 0.5mm
Giá bán: 
30,000 VND

Thông tin chi tiết

Bút gel xóa được Uni Ball Signo Erasable Gel Pen UM101ER có 3 màu: dương, đỏ, đen

  • Mực tẩy xóa dễ dàng bằng gôm thường,

  • Phù hợp cho học sinh, nhân viên văn phòng

  • Đầu bi Ø 0.5mm bằng hợp kim

  • Ruột thay UMR5ER

  • Bao bì: 10cây/Hộp

Everyone loves a pen that allows for mistakes. This erasable gel pen writes with nice ink lines, yet is erasable with any pencil eraser! Available in a 0.8 mm and 0.5 mm tip size.