Bút gel bấm Zebra Sarasa Push Clip Gel Ink Pen

Xuất xứ: 
Nhật
Nhãn hiệu: 
Size: 
Nét 0.5mm
Giá bán: 
31,000 VND

Thông tin chi tiết

But gel bam Zebra Sarasa Push Clip Gel Ink Pen có nhiều màu tươi sáng. Cài túi được thiết kế như 1 kẹp có thể kẹp vào giấy tờ, túi áo... Nét bút 0.5mm.

Quy cách : hộp 10 cây

Made In Japan

Color : Black, Blue, Blue Black, Blue Green, Brown, Cobalt Blue, Gray, Green, Light Blue, Light Green, Light Pink, Magenta Pink, Milk Blue, Milk Blue Green, Milk Green, Milk Orange, Milk Pink, Milk Purple, Milk Red, Milk White, Orange, Pale Blue, Pink, Purple, Red, Red Orange, Viridian Green, and Yellow

                                

Phần kẹp cài túi: