Bìa nhựa album 10 đến 100 lá A4 / F4 - Clearbook

Xuất xứ: 
Việt Nam
Size: 
A4, F4
Giá bán: 

Thông tin chi tiết

Bìa nhựa album 10 đến 100 lá A4/ F4 - Clearbook Bìa bên ngoài bằng nhựa đục có các màu: xanh dương, xanh lá, đỏ, đen, vàng, có các khổ và số lá như sau:

 
1 Bìa nhựa  10 lá A4
2 Bìa nhựa  20 lá A4
3 Bìa nhựa  30 lá A4
4 Bìa nhựa  40 lá A4
5 Bìa nhựa  50 lá A4
6 Bìa nhựa  60 lá A4
7 Bìa nhựa  70 lá A4
8 Bìa nhựa  80 lá A4
9 Bìa nhựa  100 lá A4
10 Bìa nhựa  10 lá F4
11 Bìa nhựa  20 lá F4
12 Bìa nhựa  30 lá F4
13 Bìa nhựa  40 lá F4
14 Bìa nhựa  50 lá F4
15 Bìa nhựa  60 lá F4
16 Bìa nhựa  70 lá F4
17 Bìa nhựa  80 lá F4
18 Bìa nhựa  100 lá F4