Bấm lỗ lớn KW-TriO 9670 (Heavy Duty Punch 2-Hole)

Xuất xứ: 
Đại Loan
Nhãn hiệu: 
Size: 
8.5H x 11W x 20.5D
Giá bán: 

Thông tin chi tiết

Bấm lỗ lớn KW-TriO 9670 bấm 2 lỗ, Bấm tối đa 80 tờ giấy định lượng 80gsm