Bấm lỗ đại Suremark SQ-8840 2-Hole Punch Heavy Duty

Xuất xứ: 
Singapore
Nhãn hiệu: 
Giá bán: 
480,000 VND

Thông tin chi tiết

Bấm lỗ đại Suremark SQ-8840 2-Hole Punch, bấm tối đa được 60 tờ giấy 80gsm.