Bấm lỗ đại KW-TriO 952 (2-Hole Pouch)

Xuất xứ: 
Đài Loan
Nhãn hiệu: 
Giá bán: 

Thông tin chi tiết

Bấm tối đa 150 tờ định lượng 80gsm. Trong trường hợp bấm lâu ngày, lưỡi cắt bị mòn thì có thể thay lưỡi cắt khác.