Bấm kim cong Suremark SQ-2088 B8 STAPLER

Xuất xứ: 
Singapore
Nhãn hiệu: 
Size: 
kim cong
Giá bán: 
80,000 VND

Thông tin chi tiết

Bấm kim cong Suremark SQ-2088 B8 STAPLER

B8 STAPLES
SQ-2088R