Bấm 2 lỗ đại Suremark SQ-8850 2-Hole Punch Heavy Duty

Xuất xứ: 
Singapore
Nhãn hiệu: 
Giá bán: 
1,512,000 VND

Thông tin chi tiết

Bấm 2 lỗ đại Suremark SQ-8850 2-Hole Punch Heavy Duty bấm được 150 tờ giấy định lượng 70.