Đồng hồ bấm giây Q&Q Stop Watch HS-45

Xuất xứ: 
Nhật
Size: 
10 Lap
Giá bán: 
310,000 VND

Thông tin chi tiết

Đồng hồ bấm giây Q&Q Stop Watch HS-45

-          Đồng hồ bấm giây dùng để đo thời gian cho công việc hoặc trong tập luyện thi đấu thể thao...Độ chính xác cao, bền bỉ

-          Dùng trong tập luyện, thi đấu các môn thể thao, tập bơi lặn, đo thời gian trong công việc, đo thời gian qui trình sản xuất, đếm nhịp tim...

-          Đối tượng sử dụng: Trọng tài, Quản đốc, Giáo viên thể dục,Thanh tra, Bác sỹ...

-          Màn hình 6 số, 3 dòng Hiện Giờ-Phút-Giây và % giây.

-          Giờ và ngày tháng năm hiện tại.

-          Đặt giờ Báo thức

-          Nhớ được 10 thời điểm tạm dừng (10 Lap)

-          Có chức năng: Đếm ngược thời gian.

-          Đếm nhịp tim ( từ 20-320) 

-          Chịu 50m nước (5 bar)

-          Độ chính xác: 1/100s